Advies en ontwikkeling van duurzaam landgebruik en voedselproductie
Advice and development of sustainable land use and food production

Regeneratief bodembeheer | Ecosysteemherstel | Agro-ecologie | Eetbaar groen
Regenerative soil management | Ecosystem restoration | Agro-ecology | Edible landscapes

Neem contact op om te zien wat ik voor uw project kan betekenen

Current projects

About me

Jesse Opdam

Tijdens mijn jeugd op biologische boerderijen ontdekte ik welke potentie er verscholen ligt in de aarde onder onze voeten. Met de handen in de grond ervaarde ik hoe de bodem ons kan voorzien van gezond en heerlijk voedsel. Mijn liefde en nieuwsgierigheid voor buiten werken heeft mijn opleidingen vormgegeven en bracht mij uiteindelijk bij duurzaam bodem beheer.
Met mijn achtergrond in zowel de landbouw als de wetenschap, kan ik een brug slaan tussen de theorie en praktijk. Ik kan dan ook zowel het vooronderzoek, het advies of ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van uw groene projecten doen. Van advies over verduurzaming van huidige en het ontwikkelen van nieuwe landbouw initiatieven, tot het ontwerp en aanplant van eetbare tuinen en bossen.

Growing up on organic farms in the Netherlands made me start to discover the potential of the earth beneath our feet. I experienced hands-on how the soil can provide us with healthy and delicious food. My love and curiosity for the outdoors shaped my education and brought me to soil science and land management.
With my background in both agriculture and academics, I can build a bridge between theory and practice. That means I can do the
research, give advice and/or make a design, do the implementation and also the maintenance of your green projects. From advice about a more sustainable farm and the development of new agricultural initiatives, to the design and planting of edible gardens and woodlands.

Portfolio

Opstart gemeenschapsboerderij Herenboeren Willemshoeve
Starting up community farm Herenboeren Willemshoeve

Vergroenen van schoolpleinen en aanleg houten speeltoestellen
Greening of school playgrounds and building wooden play equipment

Ontwerp van kleinschalige landbouw (Schotland, Frankrijk, Nederland)
Small scale agriculture design (Scotland, France and the Netherlands)

Aanleg van (zwem) vijver en fruit boomgaard
Construction of (swimming) pond and fruit orchard

Tuin ontwerp en aanleg
Garden design and build

Vaste moestuin bedden, van compost tot groente
No dig market garden, from compost to vegetables

Qualitatieve bodem analyse met advies op maat
Qualitative soil analysis with tailor-made advice

Boomgaard onderhoud
Orchard maintenance