About me

Jesse Opdam

Tijdens mijn jeugd op biologische boerderijen ontdekte ik welke potentie er verscholen ligt in de aarde onder onze voeten. Met de handen in de grond ervaarde ik hoe de bodem ons kan voorzien van gezond en heerlijk voedsel. Mijn liefde en nieuwsgierigheid voor buiten werken heeft mijn opleidingen vormgegeven en bracht mij uiteindelijk bij duurzaam bodem beheer.
Met mijn achtergrond in zowel de landbouw als de wetenschap, kan ik een brug slaan tussen de theorie en praktijk. Ik kan dan ook zowel het vooronderzoek, het advies of ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van uw groene projecten doen. Van advies over verduurzaming van huidige en het ontwikkelen van nieuwe landbouw initiatieven, tot het ontwerp en aanplant van eetbare tuinen en bossen.

Growing up on organic farms in the Netherlands made me start to discover the potential of the earth beneath our feet. I experienced hands-on how the soil can provide us with healthy and delicious food. My love and curiosity for the outdoors shaped my education and brought me to soil science and land management.
With my background in both agriculture and academics, I can build a bridge between theory and practice. That means I can do the
research, give advice and/or make a design, do the implementation and also the maintenance of your green projects. From advice about a more sustainable farm and the development of new agricultural initiatives, to the design and planting of edible gardens and woodlands.